Your search results

Rreth PRIMIS LIGJ

Vizioni ynë

Primis është themeluar nga Av. Ilir Qafa, Av. Elton beqiraj dhe Ark. Arkond Canaj dhe është fokusuar në ofrimin e shërbimeve profesionale dhe këshillimi në fushën e ligjit, tatimeve, kontabilitetit, marketingut, menaxhimit dhe planfikimit strategjik.Primis angazhohet të ndihmojë klientët në realizimin e strategjive të tyre tregtare duke ofruar këshillim ekselent. Arritja e objektivit të paracaktuar përbën boshtin e punës sonë.

“Ne themi ate qe bejme dhe bejme ate qe themi!”

Primis Law beson se ndërtimi i një strukturë të përbërë nga një staf profesional është çelësi i konsulencës ekselente që firma jonë ofron. Për këtë arsye, ne i besojmë një ekipi ekspertësh të shquar një fusha të ndryshme të ligjit civil, tregtar, penal dhe administrativ.

Rezultatet e kënaqshme janë fokusi i punës tonë. Për t’ju përgjigjur nevojave të klientëve dhe partnerëve tanë, Avokatët e zyrës punojnë me rigorozitet për të ndërtuar strategjinë më të përshtatshme dhe të personalizuar për çdo klient. Në mënyrë periodike ne raportojmë mbi ecurinë e punës si dhe përgatitemi për hapat vijuese.

PRAKTIKAT LIGJORE

Fushat e praktikes

1.

E drejta e Pronesise

Me specialistë në të gjitha fushat e së drejtës së pronësisë, pavarësisht nëse jeni një institucion i madh që kërkon përkrahje në një projekt ndërtimi kompleks apo investim…

2.

Ndërtim dhe Infrastrukturë

Industria e ndërtimit përballet me sfida shumëvjeçare. Për kontraktorët dhe nënkontraktorët, projektet e mëdha kërkojnë një kohë të gjatë për të ardhur në tryezë dhe një kohë të gjatë për të marrë miratimin…

3.

Energjia dhe Burimet Natyrore

Ne jemi zoterues te hollesishem të kompleksitetit të sektorit të energjisë dhe burimeve natyrore dhe e vlerësojmë maksimalisht mjedisin e tij rregullator. Jemi të njohur për..

4.

Taksimi

Përputhja e taksave është sfiduese për çdo biznes, të madh apo të vogël. Terreni i planifikimit të taksave ligjore kërkon një lundrim special. Ekipi ynë i taksave është këtu për të mbështetur…

5.

Finance dhe Banke

Ne kemi një praktikë të themeluar bankare dhe financiare të përbërë nga njëzet avokatë që kujdesen për një gamë klientësh, duke përfshirë bankat private, menaxherët e pasurisë, menaxherët e mjeteve…

6.

E drejte Tregtare

Primis ka një praktikë kryesore dhe të gjerë tregtare që mbulon çështjet e korporatave, punësimit, mosmarrëveshjeve tregtare, mbrojtjes së të dhënave, pronës intelektuale, kontratave tregtare…

VENDIME GJYGJESORE

Shiko Vendimet

Vendimi nr. 87 i datës 01.04.2009 i Kolegjit Penal

Vendimi nr. 87 i datës 01.04.2009 i Kolegjit Penal i Gjykatës së Lartë ka konstatuar se është pretenduar që shtetasi A.H. , nëpërmjet komunikimit të tij me anë të numrit të telefonit 068……….., ka kërkuar nga persona të tjerë mundësi për sigurimin e vizave ose dhe krijimin e lehtësirave për kalim të paligjshëm të kufirit, në favor të shtetasve të ndryshëm….. lexo vendimin

Vendimi nr 245 i datës 04 11 2009 i Kolegjit Penal

Vendimi nr. 245 i datës 04.11.2009 i Kolegjit Penal i Gjykatës së Lartë ka konstatuar se nga arsyetimi i vendimeve të gjykateve të faktit duket qartazi se prej tyre ka një paqartësi mbi aplikimin e nenit 228/1 të Kodit të Procedurës Penale. Në këtë dispozitë kërkohet si kusht bazë për krijimin e “dyshimit të arsyeshëm” në ekzistencën…. lexo vendimin

Artikuj Ligjor

Lexo Artikujt

Vështrim krahasues ndërmjet Common Law dhe C...

Maj 13, 2019
-Të përbashkëtat dhe dallimet midis trashëgimisë në Shqipëri, Itali dhe në Gjermani. Të përbashkëtat: -Si në Shqipë [more]
Continue Reading

“Prezumimi i Pafajsisë”

Maj 13, 2019
Kuptimi i parimit të pafajsisë sipas nenit 4 të Kodit të Procedurës Penale është se i pandehuri ose personi i dyshu [more]
Continue Reading

Krimi Kibernetik

Maj 06, 2019
Ratifikimi I Konventes per krimin ne fushen e kibernetikes ka si qellim luftimin kunder krimit kibernetik dhe nevoj [more]
Continue Reading

EKSPERTET TANE

Njihuni me Stafin

FOUNDING and MANAGING PARTNER

ILIR QAFA

Avokat

EKIPI LIGJOR

ALTIN KAZIAJ

Associates

BLERINA CELA

Associates

FABIOLA ISMAILI

Associates

KRENAR QAFA

Associates

KRISTINA BLUSHI

Associates

IDA CACA

Associates

ENCO KUMANI

Paralegal

XHOELA DEDA

Paralegal

DESARA HATIA

Office Manager

CAKTO NJE TAKIM TANI!

(+355) 68 90 63 666

Compare Listings