Your search results

E drejta e Pronesise

Me specialistë në të gjitha fushat e së drejtës së pronësisë, pavarësisht nëse jeni një institucion i madh që kërkon përkrahje në një projekt ndërtimi kompleks apo investim, një zhvillues që lundron në çështjet e ndërlikuara mjedisore ose një familje nën presion kohor për të përfunduar një shitje banimi ose blerje, pronën tonë ekspertët kanë njohuri për të ofruar atë që ju nevojitet. Duke punuar për shumë dekada në kete fushë, ne kemi ardhur të njohur jo vetëm për gamën e madhe të ekspertizës sonë, por për markën tonë të veçantë të shërbimit të klientit të përgjegjshëm. Ne punojmë shumë për të kuptuar kërkesat ligjore të klientëve tanë dhe qëllimet e tyre të biznesit, gjë që siguron që këshilla jonë është komerciale dhe pragmatike. Ne kemi ekspertizë teknike sektoriale në çdo fushë të pasurive të patundshme komerciale.

Ne i këshillojmë klientët për të gjitha aspektet e funksionimit të tyre nga financimi në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, deri te ndërtimi. Ne ofrojmë mbështetje të plotë për zhvilluesit, kompanitë e ndërtimit dhe ofruesit e financave të pronës duke përfshirë bankat. Ne gjithashtu këshillojmë mbi gamën e plotë të ligjit të planifikimit dhe mjedisit, duke përfshirë menaxhimin e rrezikut dhe lejet mjedisore, duke punuar me një bazë të klientit që përfshin pronarët e tokave, investitorët dhe institucionet. Specialistët tanë të pronave banesore njihen si disa nga më të mirat në biznes. E njëjta gjë vlen edhe për ekspertët tanë të pronave rurale, të cilët janë këshilltarët kryesorë të pronarëve të tokave rurale të të gjitha llojeve, duke mbështetur klientë të vjetër për çështje, duke përfshirë zhvillimin e banimit, mineralet dhe projektet e ripërtëritshme të energjisë dhe të gjitha projektet e diversifikimit.

Klientët tanë shpesh kërkojnë këshilla komplekse dhe me shumë aspekte dhe ata gjejnë aftësinë tonë për të mbështetur ekspertizën e një kompanie më të gjerë të paçmuar. Avokatët tanë të pronës bashkëpunojnë ngushtë me kolegë specialistë në fusha, duke përfshirë taksat, trustet, ligjin e korporatave dhe bamirësisë në mënyrë që të ofrojnë zgjidhje holistike të klientëve. Gjendja jonë në botën e pronës është e tillë që ne jemi të ftuar rregullisht për të folur në ngjarjet e industrisë dhe të ulemi në bordin këshillëdhënës. Avokatët tanë kontribuojnë në një debat më të gjerë profesional, duke u dhënë atyre njohuritë e tyre përmes shkrimit të tyre në shtypin e pronës dhe në mediat kombëtare

Ndërtim dhe Infrastrukturë

Industria e ndërtimit përballet me sfida shumëvjeçare. Për kontraktorët dhe nënkontraktorët, projektet e mëdha kërkojnë një kohë të gjatë për të ardhur në tryezë dhe një kohë të gjatë për të marrë miratimin. Ju keni nevojë për mbështetjen e një firme ligjore që kupton presionet tuaja dhe punon me shpejtësi dhe efikasitet, duke marrë kohë jashtë procesit dhe jo duke e ndërtuar atë. Ne punojmë në mënyrë të përgjegjshme për të mbajtur rrugën tuaj kritike.

Përvoja jonë në këto sektorë është e gjerë dhe e thellë. Mënyra jonë e punës është bashkëpunuese, dhe në fund të fundit, ndërtimi ka të bëjë me përpjekjet bashkëpunuese. Ne mbështesim klientët tanë nëpër një sërë tregjesh duke përfshirë energjinë, infrastrukturën, ndërtimin / ndërtimin dhe inxhinierinë e procesit.

PĂ«r çdo treg ne sjellim ekspertĂ« nĂ« terren qĂ« kuptojnĂ« çështjet specifike qĂ« ndikojnĂ« nĂ« kĂ«to projekte nĂ« njĂ« gamĂ« tĂ« juridiksioneve. NĂ« çdo fazĂ« tĂ« njĂ« projekti, qoftĂ« strukturimi ose ofertave, marrja e aseteve ose asgjĂ«simi, zgjidhja e mosmarrĂ«veshjeve ose zgjidhja, avokatĂ«t tanĂ« do t’ju ndihmojnĂ« pĂ«r tĂ« çuar pĂ«rpara projektin tuaj dhe pĂ«r tĂ« mbajtur atĂ« nĂ« rrugĂ«n e duhur

Energjia dhe Burimet Natyrore

Ne jemi zoterues te hollesishem të kompleksitetit të sektorit të energjisë dhe burimeve natyrore dhe e vlerësojmë maksimalisht mjedisin e tij rregullator. Jemi të njohur për mënyrën efikase dhe efektive per te cilen i këshillojmë klientët tanë në një gamë të gjerë çështjesh korporative, rregullatore dhe tregtare. Tek klientët tanë përfshijmë kompanitë e eksplorimit për industritë e naftës, gazit dhe mineraleve, kompanitë minerare, si dhe bizneset e energjisë së rinovueshme, si në tokë ashtu edhe në det. Njohuritë tona të specializuara të industrisë dhe ekspertizën ndërkombëtare na ndihmojnë për të kuptuar objektivat e biznesit të klientit tonë nga perspektiva ligjore.

Ne krenohemi per vĂ«mendjen tonĂ« kushtuar detajeve, pĂ«rsosmĂ«rine teknike dhe aftĂ«sinĂ« pĂ«r t’u pĂ«rqendruar nĂ« ndĂ«rtimin e marrĂ«dhĂ«nieve afatgjata dhe produktive tĂ« klientit .Sa i pĂ«rket çështjeve operacionale, ne rregullisht kĂ«shillojmĂ« pĂ«r: licencat e eksplorimit dhe kĂ«rkesat e kujdesit tĂ« duhur, duke pĂ«rfshirĂ« mendimet e nevojshme ligjore ,personat kompetentĂ« dhe Raportet e InxhinierĂ«ve tĂ« RezervuarĂ«ve
• kontratat e ndërtimit dhe infrastrukturës së minave, të tilla si ato për aksesin rrugor dhe lidhjet e energjisë
• marrëveshjet për ndarjen e prodhimit, marrëveshjet e shitjes dhe shitjes së produkteve të tjera
• prokurimi i pajisjeve dhe makinerive te impianteve fikse
• planifikimi, rregullimi i mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë
• Strukturat e qeverisjes dhe legjislacioni anti-korrupsion
• Aktivizimi i aksionarëve dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve.

Taksimi

PĂ«rputhja e taksave Ă«shtĂ« sfiduese pĂ«r çdo biznes, tĂ« madh apo tĂ« vogĂ«l. Terreni i planifikimit tĂ« taksave ligjore kĂ«rkon njĂ« lundrim special. Ekipi ynĂ« i taksave Ă«shtĂ« kĂ«tu pĂ«r tĂ« mbĂ«shtetur klientĂ«t tanĂ« – nga kĂ«shillimi nĂ« strategjinĂ« pĂ«r zgjidhjen e mosmarrĂ«veshjeve. Ne kĂ«shillojmĂ« pĂ«r tĂ« gjitha aspektet e taksave personale dhe tĂ« biznesit. Duke punuar ngushtĂ« me kolegĂ«t nĂ« tĂ« gjithĂ« firmĂ«n, ne ofrojmĂ« kĂ«shilla gjithĂ«pĂ«rfshirĂ«se dhe tĂ« bashkuara pĂ«r njĂ« gamĂ« tĂ« gjerĂ« tĂ« investitorĂ«ve, bizneseve, institucioneve dhe organizatave bamirĂ«se.

Ekipi ynë ofron zgjidhje praktike, komerciale dhe inovative për çështje komplekse të taksave dhe strukturave. Ne bashkëpunojmë me avokatët në planifikimin e pasurisë, besimet, punësimin, korporatat, fondet, pronat dhe ekipet e emigracionit për të siguruar që, pavarësisht nga gjendja juaj, ne mund të japim këshilla të përshtatura për rrethanat tuaja. Për çështjet ndërkombëtare ne punojmë me një rrjet të profesionistëve të besuar të taksave të pavarura në juridiksione të tjera

Finance dhe Banke

Ne kemi një praktikë të themeluar bankare dhe financiare të përbërë nga njëzet avokatë që kujdesen për një gamë klientësh, duke përfshirë bankat private, menaxherët e pasurisë, menaxherët e mjeteve, si dhe individët dhe korporatat. Avokatët tanë të financave këshillojnë në të gjitha aspektet e financimit dhe sigurisë, ndërkohë që avokatët tanë rregullatorë dhe të fondeve ndihmojnë klientët të lundrojnë në peizazhin kompleks ligjor dhe rregullator dhe të sjellin fonde dhe shërbime të reja për tregun.

Ne ofrojmë këshilla të shkëlqyeshme teknike dhe gjithmonë përpiqemi të ofrojmë shërbimin më të mirë të mundshëm për klientët tanë, megjithë projektin e madh apo të vogël. Klientët tanë shpesh na kërkojnë të ndihmojmë në çështje komplekse të cilat kërkojnë të dhëna nga financuesit tanë dhe avokatët rregullatorë, dhe ne mund të përfitojmë nga ekspertiza të tjera nga e gjithë firma sipas nevojës për të siguruar një shërbim të plotë.

Ne kemi një njohuri të thelluar të ligjit dhe praktikës së shërbimeve bankare dhe financiare, të përforcuara me vite të përvojës, duke përfshirë edhe dërgimin e klientëve. Ne ofrojmë mbështetje shtesë për klientët në drejtim të seminareve të rregullta, informimeve dhe trajnimit në shtëpi

E drejte Tregtare

Primis ka një praktikë kryesore dhe të gjerë tregtare që mbulon çështjet e korporatave, punësimit, mosmarrëveshjeve tregtare, mbrojtjes së të dhënave, pronës intelektuale, kontratave tregtare dhe shërbimeve financiare. Ndërsa çështjet komerciale shpesh prekin fusha të shumta të ligjit, ne mund të ofrojmë këshilla të përbashkëta dhe të bashkuara në të gjitha fushat relevante. Firma ka përvojë në ofrimin e këshillave si në biznes-biznes (B2B) dhe në biznes-konsumator ( B2C), ndërkombëtare dhe vendore, dhe ka një reputacion për ofrimin e këshillave të qarta dhe pragmatike për çështje komplekse dhe shpesh kritike për biznes.

Ligji I Korporatave

Ekipi Primis ka ekspertizë në treg në një punë komplekse dhe me vlerë të lartë transaksionale dhe këshillimore.. Klientët tanë përfshijnë individë me vlerë të lartë neto globale dhe bizneset e tyre, investitorët, sipërmarrësit e themeluar, zyrat ndërkombëtare të familjes dhe kompanitë e besimit, si dhe ekipet e menaxhimit dhe drejtuesit individualë.

Ne kemi një fokus të veçantë në sektorët e pasurisë private dhe të shërbimeve financiare, si dhe botimin, edukimin, mediat dhe praktikat profesionale. Me lidhje të forta me komunitetin global të menaxhimit të pasurisë, një vëllim i rëndësishëm i punës sonë të korporatës përfshin një element në det të hapur dhe ne merremi rregullisht me asetet.

Gama jonë e punës përfshin:

• Bashkimet dhe blerjet
• Grumbullimi i fondeve dhe investimet
• Riorganizimi dhe ristrukturimi
• Ndërmarrjeve të përbashkëta
• Kapitali privat
• Daljet alternative dhe planifikimi i vazhdimësisë, dhe
• Qeverisja e Korporatave.

E drejta Familjare dhe Divorci

Ka momente kyçe në jetën tuaj kur mund tju duhet të konsultoheni me një avokat familjar.
Mund të jetë kur
• Ju jeni gati të martoheni dhe po konsideroni një marrëveshje para martesore për të mbrojtur pasuritë e familjes suaj
• marrëdhënia juaj është në fund dhe ju duhet të zgjidhni çështjet financiare komplekse dhe ndërkombëtare dhe, mbi të gjitha,
• keni nevojë për të mbrojtur mirëqenien e fëmijëve tuaj.

Natyrisht, përmes gjithë kësaj juve do të duhet të jeni të sigurt qe privatësia juaj respektohet dhe ju do të dëshironi të dini se po merrni këshilla dhe shërbim më të mirë. I themeluar dhe tregu kryesor, avokatët tanë të familjes janë më të mirët në atë që bëjnë ata. Ne kemi udhëheqës të qartë në fushë që kanë përvojë të gjerë dhe një thellësi të yjeve në rritje. Për ne, kjo është e gjitha për të siguruar një nivel shumë të lartë të shërbimit të klientit. Klientët tanë na thonë se vlerësojnë aftësinë tonë për të komunikuar çështje komplekse në një mënyrë pragmatike, inovative dhe pozitive.

Ne ofrojmë një shërbim të integruar , që mbulon jo vetëm ligjin e familjes, por çdo shërbim tjetër që kërkohet nga individë të përfshirë në një divorc, duke përfshirë taksat, klientët privatë, besimet kontestuese dhe çështjet ndërkombëtare. Ekspertët tanë të menaxhimit të reputacionit mund të sigurojnë që privatësia juaj të mbrohet në një kohë kaq të ndjeshme. Ekipi ynë vepron në ballë të ligjit të familjes. Ne kemi qenë të përfshirë në një numër të rasteve të thyerjes së terrenit, të cilat kanë themeluar ligjin aktual.

Ceshtje Migracioni

Migracioni luan njĂ« rol kyç nĂ« njĂ« botĂ« tĂ« rritjes sĂ« lĂ«vizshmĂ«risĂ« globale. AftĂ«sia pĂ«r tĂ« lĂ«vizur pa ndĂ«rprerje nĂ«pĂ«r vende Ă«shtĂ« me rĂ«ndĂ«si tĂ« madhe pĂ«r individĂ«t, familjet dhe bizneset njĂ«soj. Ne e kuptojmĂ« se vendimi pĂ«r t’u zhvendosur, qoftĂ« pĂ«r familjet apo bizneset, kurrĂ« nuk merret lehtĂ« dhe se procesi i zhvendosjes mund tĂ« jetĂ« i stresuar. Ne punojmĂ« ngushtĂ« me klientĂ«t tanĂ«, zyrat e tyre familjare, kolegĂ«t tanĂ« dhe njĂ« mori kĂ«shilltarĂ«sh ndĂ«rkombĂ«tarĂ« nĂ«pĂ«r juridiksione tĂ« ndryshme pĂ«r tĂ« kuptuar nevojat dhe rrethanat e plota tĂ« klientĂ«ve tanĂ«.

Arrijmë në zgjidhje praktike dhe me porosi, duke vendosur strategji gjithëpërfshirëse dhe të koordinuara të emigracionit të cilat marrin parasysh një gamë të gjerë të konsideratave, siç janë planifikimi i taksave dhe nevojat arsimore të fëmijëve. Duke u mbështetur në ekspertizën tonë të gjerë, ne menaxhojmë raste komplekse të cilat shpesh bien jashtë fushëveprimit të rregullave të emigracionit, ose kur moszbatimi i mëparshëm i vizave ose refuzimet i kanë lënë klientët në situata të vështira. Ku kemi nevojë, ne veprojmë për klientët në aplikimet e rishikimit gjyqësor, shqyrtimet administrative dhe apelet

Punesimi

Ne ofrojmĂ« zgjidhje praktike tĂ« bazuara nĂ« gjykim, duke shtuar vlerĂ«n pĂ«rtej ekspertizĂ«s sĂ« ligjit tĂ« pastĂ«r tĂ« punĂ«s. Ne krenohemi me shĂ«rbimin qĂ« ne ofrojmĂ« dhe forcĂ«n e marrĂ«dhĂ«nieve qĂ« ndĂ«rtojmĂ«. Ne jemi tĂ« pĂ«rkushtuar qĂ« t’ju japim kĂ«shilla qĂ« Ă«shtĂ« nĂ« atĂ« pikĂ«, ju mundĂ«sojmĂ« tĂ« merrni vendime me besim dhe tĂ« jeni tĂ« ndjeshĂ«m ndaj nevojave tuaja specifike dhe mĂ« tĂ« gjera. Ne veprojmĂ« si pĂ«r punĂ«dhĂ«nĂ«sit ashtu edhe pĂ«r individĂ«t, gjĂ« qĂ« na lejon tĂ« kĂ«shillojmĂ« me njĂ« perspektivĂ« mĂ« tĂ« gjerĂ«. Njohja jonĂ« e bizneseve, e kulturĂ«s, e njerĂ«zve dhe e nevojave tĂ« punĂ«dhĂ«nĂ«sve na lejon tĂ« veprojmĂ« si zgjatje tĂ« ekipeve tĂ« tyre tĂ« menaxhimit tĂ« burimeve njerĂ«zore dhe tĂ« lartĂ«.

Puna jonë për klientët e punëdhënësve përfshin
• Hartimin e kontratave dhe politikave
• Këshilla për rekrutimin
• Këshilla ditore për çështjet e marrëdhënieve të punonjësve, duke përfshirë disiplinarët, shkarkimet, ankesat dhe fshikullimet
• Hetimet në shkallë të gjerë të punonjësve
• Zhvendosjet e vogla, të mesme dhe të mëdha
• Tribunali i punësimit dhe kërkesat e Gjykatës së Lartë për shkarkime të padrejta, diskriminim fshikullimet dhe mosmarrëveshje të tjera të punësimit, dhe
• Kërkesa të kufizuara të lidhura me lëvizjen e besëlidhjes / ekipit

Pronesia Intelektuale

Nga licencimi i softuerëve në çështjet e markës tregtare të diskutueshme, për shumë organizata, duke trajtuar mirë pronën e tyre intelektuale kemi një gur themeli te strategjisë së biznesit që do të formësojë suksesin e tyre në të ardhmen. Ne këshillojmë klientët që veprojnë brenda çdo sektori në pronësi intelektuale në pothuajse të gjitha aspektet e ligjit të IP.

Klientët tanë përfshijnë lajmëtarët e informacionit, bizneset e shërbimeve financiare, kompanitë softuerike, muzetë dhe galeritë, institucionet e trashëgimisë, universitetet dhe shkollat, markat, prodhuesit e teknologjisë dhe inxhinierisë dhe organizatat sportive. Kjo na jep një përvojë të pasur në këta sektorë dhe çështjet që janë të përbashkëta për të gjithë. Me rritjen e teknologjisë digjitale, IP është një fushë e shpejtë e ligjit. Ekipi ynë i specialistëve vazhdimisht monitoron trendet dhe zhvillimet në këtë sektor, duke u ulur në panelet këshilluese të qeverisë dhe industrisë dhe si anëtarë të organizatave dhe shoqatave kryesore

Compare Listings